ÎNCHIDE
office@madalinamarin.ro

Blog

Indemnizațiile de concediu medical.

Cine  plătește indemnizațiile de concediu medical?

Indemnizațiile de concediu medical sunt plătite de către angajatori, salariaților lor – care au calitatea de beneficiari ai acestora, pentru perioadele în care aceștia se află potrivit legii, în incapacitate temporară de muncă.

Din ce fonduri sunt plătite aceste sume?

Sumele reprezentând indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă sunt suportate atât din fondurile angajatorilor, cât și din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, în funcție de durata concediului medical, respectiv:

 • angajatorul, din prima până în a 5-a zi de concediul medical.
 • FNUASS, începând din a 5-a zi de concediu medical.

 

Astfel, dacă angajații intră în concediu medical, primele 5 zile sunt suportate de angajatori, iar pentru diferența de bani aferentă  restului zilelor de concediu, angajatorii au dreptul să își recupereze sumele de la stat.

Prin excepție, anumite concedii medicale sunt suportate integral din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, iar  angajatorii nu plătesc cele 5 zile. Acestea tipuri de concedii sunt:

 • concediul de maternitate.
 • concediul pentru carantină / izolare la domiciliu / spitalizare cauzată de COVID-19.
 • concediul de îngrijire a copilului bolnav.

 

Ce sume pot recupera angajatorii?

În calitate de angajatori, puteți recupera de la Casa de Asigurări de Sănătate în raza căreia aveți sediul social sumele provenite din:

 • concedii medicale şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de accidente în afara muncii.
 • concedii medicale şi indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale.
 • concedii medicale şi indemnizaţii pentru maternitate.
 • concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav.
 • concedii medicale şi indemnizaţii de risc maternal.
 • concedii medicale pentru cei aflați în carantină sau izolare la domiciliu cauzată de COVID-19.
 • concedii medicale pentru cei care au fost infectați cu SARS-Cov-2.

 

Care este termenul în care pot fi depuse cererile pentru recuperarea sumelor provenite din concedii medicale?

Ca regulă, cererile de recuperare se depun la casele de asigurări de sănătate în termen de 90 de zile de la depunerea Declarației 112 de către societate.

Prin excepție de la regula anterioară, potrivit OUG nr. 49/2020, pentru orice tip de concediu acordat începând cu instituirea stării de urgență (16 martie 2020), perioada pentru depunere este de 180 zile de la data încetării stării de urgență.

Ce documente trebuiesc depuse?

 • cererea tip în 2 exemplare.
 • centralizator privind certificatele de concediu medical aferent lunii/perioadei pentru care se solicită recuperarea sumelor.
 • concediile medicale (exemplarul nr. 2 – cel roz) aferente perioadei pentru care se solicită restituirea.
 • copie de pe Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, a impozitului pe venit și evidența nominala a persoanelor asigurate (Declarația 112 anexele nr. 1 si 1.1 – Angajator), aferente perioadei pentru care se solicită restituirea.

 

În cât timp sunt restituite angajatorilor sumele plătite?

Deși în conformitate cu dispozițiile legale în materia asigurărilor sociale, angajatorii beneficiază de dreptul de a le fi restituite în termen de 60 de zile de la data depunerii cererilor, sumele reprezentând indemnizații de concediu medical achitate salariaților, în practică aceștia sunt nevoiți să aștepte și 2-3 ani până la încasarea acestora.

Pentru evitarea unei astfel de situații, care poate conduce la blocarea activității societății dumneavoastră, dar și la imposibilitatea folosirii sumelor de bani la care aveți dreptul pentru susținerea îndeplinirii obiectului de activitate, obținerea de profit și asigurarea unui flux financiar continuu, Cabinetul nostru vă oferă consultanța și suportul necesar, recuperării de la stat a sumelor provenite din concedii medicale.

Ne puteți scrie la office@madalinamarin.ro sau contacta telefonic la 0721 239 228.

În aceste vremuri incerte, reușim doar împreună!