ÎNCHIDE
office@madalinamarin.ro

Blog

Răspunderea civilă contractuală și răspunderea civilă delictuală.

În ce situații și condiții pot interveni fiecare din ele?   Cele două tipuri de răspundere, atât cea contractuală, cât și cea delictuală au la bază obligația de reparare a prejudiciului rezultat în urma săvârșirii unui fapt ilicit prejudiciabil. În cazul răspunderii contractuale acest fapt este reprezentat de neexecutarea sau executare...

Indemnizațiile de concediu medical.

Cine  plătește indemnizațiile de concediu medical? Indemnizațiile de concediu medical sunt plătite de către angajatori, salariaților lor – care au calitatea de beneficiari ai acestora, pentru perioadele în care aceștia se află potrivit legii, în incapacitate temporară de muncă. Din ce fonduri sunt plătite aceste sume? Sumele reprezentând indemniza...

}