ÎNCHIDE
office@madalinamarin.ro

Onorarii

Onorariile percepute de către Cabinetul nostru pentru realizarea activităților juridice pot fi de două tipuri, respectiv:

 • Punctuale, corespunzătoare realizării fiecărui serviciu juridic solicitat.
 • Generale, sub forma unui abonament lunar, în baza căruia vor fi prestate servicii juridice definite în mod clar, având caracter continuu, în baza unor limite de volum și activități.

Cuantumul onorariului va fi stabilit între Cabinet și client, prin raportare la dificultatea, amploarea și durata estimată pentru soluționara situației juridice, luând în considerare:

 • Timpul și volumul de muncă necesară pentru executarea mandatului.
 • Natura, complexitatea și dificultatea fiecărei situații juridice în parte.

Onorariul va fi stabilit la momentul încheierii contractului de asistență juridică și poate îmbrăca una din următoarele forme:

 • Onorariu orar, având în vedere timpul de lucru alocat îndeplinirii activităților juridice solicitate de către client.
 • Onorariu fix (forfetar), luând în considerare realizarea integrală a unei activități juridice solicitată de către client indiferent de volumul de muncă.
 • Onorariu de succes, perceput ulterior soluționării favorabile a situației juridice.
 • Onorariu format din combinarea criteriilor anterioare.

Onorariu tip abonament.

Pentru a veni în sprijinul mediului de afaceri, oferim clienților noștrii pachete de servicii juridice tip abonament, ce vor fi personalizate și adaptate nevoilor fiecărei societăți, funcție de particularitățile domeniului de activitate, volumul mediu de lucru, precum și complexitatea activităților necesar a fi desfășurate în beneficiul acestora.

Raportat la elementele anterioare, categoriile de abonamente vor putea fi de tip:

 • BASIC, care se adresează companiilor mici și afacerilor de familie cu o activitate restrânsă.
 • STANDARD, care se adresează companiilor mici și mijlocii, cu un volum mare de activitate.
 • PROFESIONAL, care se adresează companiilor mijlocii și mari.

Avantajul unei colaborări bazată pe servicii juridice de tip abonament constă în siguranța de a avea la dispoziție un specialist care să poată asigura asistenţă juridică permanentă societăţii dumneavoastră. Acesta reprezintă un element fundamental care va conferi afacerii protecţie, stabilitate şi durabilitate.

Condiţiile financiare iniţiale ale abonamentului de servicii juridice se vor păstra în timp, putând fi reevaluate doar în situaţia în care volumul sau natura necesităţilor juridice ale societăţii dumneavoastră vor varia semnificativ, față de momentul încheierii contractului.

Abonamentul de servicii juridice poate reprezenta pentru societatea dumneavoastră o alternativă eficientă şi transparentă la parteneriatele care nu au răspuns nevoilor juridice ale societăţii în ceea ce priveşte comunicarea, profesionalismul, operativitatea sau rezultatele juridice propriu-zise.

În cadrul unei astfel de colaborări, Cabinetul nostru va oferi servicii juridice complexe la standarde profesionale ridicate, precum, cu titlu de exemplu și fără a ne limita la:

 • Consultanță de specialitate pe diferite probleme de natură juridică.
 • Întocmirea de acte și documente juridice necesare activității desfășurate.
 • Analizarea, revizuirea, conceperea și personalizarea contractelor comerciale aflate în derulare sau care vor urma a fi încheiete.
 • Realizarea de raporte de consultanță și opinii legale.
 • Asistarea la negocieri și medieri.
 • Reprezentarea și asistarea juridică în fața instituțiilor statului.
 • Reprezentarea și asistarea juridică în fața instanțelor de judecată.

Serviciile vor fi prestate în beneficiul societăţii dumneavoastră în baza unui contract de abonament ce va defini în concret, cadrul colaborării noastre, menit să asigure prevenirea şi tratarea în ansamblu a problemelor, accesul rapid şi eficient la competenţele juridice de care aveţi nevoie, precum şi bugetarea pe termen lung a asistenţei juridice necesară societăţii.

CONTACT